PRÍSLUŠENSTVO

Spojovací materiál

.

Charakteristika

na upevňovanie panelov k nosnej konštrukcii objektu slúžia samorezné oceľové skrutky 6,3 mm s pozinkovanou alebo farebnou plastovou hlavou. Pod hlavy skrutiek strešných panelov s trapézovým profilom vonkajšieho krycieho plechu sa vkladajú tvarové podložky s tesnením. Na upevňovanie panelov so skrytým upevnením slúžia súpravy príložky s 2 samoreznými skrutkami.

Dĺžka skrutiek a farby hlavy

Dĺžka

mm

Plastová hlava

Pozinkovaná hlava

biela a tmavohnedá

všetky farby

20

-

x

x

60

x

-

x

80

-

x

x

100

x

-

x

120

-

x

x

150

-

-

x

Iné dĺžky a priemery skrutiek len pozinkované alebo nerezové s farebnou plastovou krytkou v odtieňoch RAL

Potrebný počet skrutiek (orientačne pre jednoduché opláštenie):

- steny a strechy

1,2 ks/m2 panelov

- skryté upevnenie

0,8 ks súprav/ m2 plechov

- oplechovanie

1,8 ks/bm pripevňovanej dĺžky plechov


 
Klampiarske prvky

 .

Účel:

ohýbané plechové profily, určené na oplechovanie stykov a spojov stien a striech – hrebeň, štít, atika, otvory v stenách a pod.

Materiál:

oceľový plech hrúbky 0,8 mm, pozinkovaný, z pohľadovej strany (A) lakovaný, na rubovej strane (B) ochranný náter

Dĺžka

ohýbaných profilov:

štandardná dĺžka je 4000 mm. Väčšina ohýbaných profilov je však možné dodať v dĺžkach od 3000 do 8000 mm. Profily s rozvinutou dĺžkou z 152 mm je možné vyrobiť len 4000 mm dlhé

Prehľad štandardných profilov

je uvedený v nasledujúcich tabuľkách osobitne pre strechy a pre steny. Pri špecifikovaní objednávky štandardných profilov stačí uviesť: objednávacie číslo profilu (príp. s označením pre rôzne dĺžky E a F niektorých profilov), požadovaný uhol, dĺžku a počet ks.

Atypické profily

v prípade, že nieje možné použiť žiaden so štandardných profilov, je možné dodať ľubovoľný profil podľa požiadaviek projektu s týmito obmedzeniami:

-         max. rozvinutá šírka 1220 mm

-         max. počet uhlov 7 (v celých stupňoch)

-         pri rozmeroch a uhloch treby dodržať tieto obmedzenia:

 

Pri objednávke atypických profilov je potrebné uviesť škicu rezu profilu, rozmery a uhly, dĺžku a počet ks

 

Lemovacie profily striech:

mater: oceľ t=0,8 mm, hliník t=1,0 mm

Udávajte vždy uhol a ! Všetky rozmery v mm

 

 

 

 

 

Lemovacie profily stien

mater: oceľ t=0,8 mm, hliník t=1,0 mm

Udávajte vždy uhol a ! Všetky rozmery v mm

 Tesniaci materiál

.

Charakteristika

na utesnenie stykov trápezových profilov s rovným plechom na vrchole vĺn (napr. v hrebeni strechy) slúži tvarová výplň vždy pre príslušný trapézový profil A38, A42 a pod.

Na utesnenie stykov medzi panelami navzájom a nosnou konštrukciou slúžia ploché tesniace pásy rozmerov:

-         20 x 20 mm

-         20 x 10 mm

-         20 x 5 mm

-         10 x 5 mmTECHNICKÉ RIEŠENIA

 

Strešný panel

  

DETAIL ŠTÍTU

 

 

DETAIL ODKVAPU

 

 

 

DETAIL HREBEŇA SEDLOVEJ A PULTOVEJ STRECHY

 

 

NÁVRH DETAILU – MEDZISTREŠNÝ ŽĽAB

 

 

NÁVRH DETAILU – ZAATIKOVÝ ŽĽAB

 

.

NÁVRH DETAILU – ÍŽĽABIE

 

 

DETAIL PRIENIKU POTRUBIA

 

 

MONTÁŽNY POSTUP MANŽETY

 

 

 

Stenový panel

 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

 

STENY – spôsob upevňovania

 

 

ATIKA – detail napojenia

 

 

DETAIL SPOJENIA STENY SO ZÁKLADOM

 

 

DETAIL PRIPOJENIA OKNA

 

 

DETAIL PRIPOJENIA – okno, dvere, brány

 

 

DETAIL – ROH BUDOVY

 

 

STENY – spôsob upevňovania

 

 

ATIKA – detail napojenia

 

 

DETAIL SPOJENIA STENY SO ZÁKLADOM

 

 

DETAIL PRIPOJENIA OKNA

 

 

DETAIL PRIPOJENIA – okno, dvere, brány

 

 

DETAIL – ROH BUDOVY