SENDVIČOVÝ PANEL - MINERÁLNA VLNA

Strešné panely
HIPERTEC ROOF®
strechy so sklonom p ł 5%, izolácia z minerálnejvlny s vysokou odolnosťou proti ohňu

 

 Kovový samonosný panel  tepelne izolovaný minerálnou vlnou je určený pre strechy a steny, ktoré vykazujú vysokú protipožiarnu náročnosť.

Panel HIPERTEC ROOF je zložený z vonkajšieho vlnitého plechu a z vnútorného plechu s vrubkovaním, medzi ktoré je vložená minerálna vlna s vysokou hustotou vlákien, ktoré sú voči plechom uložené a orientované vertikálne. Minerálna vlna je pozdĺž umiestnená do líšt, ktoré sú priečne pospájané. Ide o patentovaný systém firmy Metecno, čo zaisťuje kompletnú priestorovú výplň medzi kovovými nosníkmi a vnútorným priestorom v zvlnenej časti plechu.

 

 

 

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

 Minimálne hodnoty sú garantované u stien z ocele hr. 0,6+0,5  mm. Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/m2) bola odvodená na základe praktických skúšok prevádzaných v našich laboratóriách a bola vypočítaná tak, aby bol súčasne zaručený previs f < l / 200 a minimálny bezpečnostný koeficient 2,5 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,6 + 0,5
p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
50
80
100
120
0,61
0,41
0,33
0,28
0,71
0,47
0,39
0,33
16,22
19,22
21,22
23,22
 l =
 l =
 l =
 l =
4,55
5,96
6,06
6,10
3,78
5,56
5,76
5,87
3,23
4,83
5,46
5,64
2,65
3,96
4,83
5,28
2,02
3,06
3,75
4,41
1,67
2,49
3,05
3,60
1,32
2,12
2,58
3,04
3,98
5,14
5,66
6,15
3,65
4,81
5,28
5,73
3,23
4,51
4,96
5,39
2,65
3,96
4,59
4,97
2,02
3,06
3,75
4,39
1,67
2,49
3,05
3,60
1,32
2,12
2,58
3,04

 

Odolnosť proti ohňu

Meranie odolnosti výrobku proti ohňu sa prevádzal v peci s teplotou 1000 °C na základe danej normalizovanej krivky. V priebehu je skúšky je meraná doba, v priebehu ktorej zostanú významné vlastnosti  výrobku zachované. Sú to:

 

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ (R)

NEPRIEPUSTNOSŤ PLYNU (E)

TEPELNÁ IZOLÁCIA (I)

 

Panely HIPERTEC ROOF boli testované v Ústave Giordano a .s. v súlade s Obežníkom č. 91 zo dňa 14.9.61 a vykazuje tieto výsledky:

 

STRECHY:

HIPERTEC ROOF hr. 100 REI 120, certifikát č. 93595 / 1463 RF

HIPERTEC ROOF hr.  80 REI  60, certifikát č. 93595 / 1462 RF

HIPERTEC ROOF hr.  50 REI  30, certifikát č. 93595 / 1461 RF

 

STENY:

HIPERTEC ROOF hr. 100 REI 120, certifikát č. 1103555 / 1693 RF

HIPERTEC ROOF hr.  80 REI  45, certifikát č. 109609 / 1682 RF

HIPERTEC ROOF hr.  50 REI  30, certifikát č. 109608 / 1681 RF

 

REAKCIA NA OHEŇ

Reakcia na oheň je vyjadrením miery s akou sa materiál na horení podieľa. V súvislosti s týmto chovaním je materiálu priradená trieda (0, 1, 2, 3, 4 a 5), ktorá rastie úmerne s mierou akou sa materiál na horení podieľa. Panely HIPERTEC ROOF hrúbky 50-80-100 mm, ktoré boli testované pri Ústave Giordano a.s. v súlade sministerským nariadením z 26.6.84, získali triedu reakcie na oheň 0/1 platnú ako pre strešné tak aj stenové panely.

Keďže sa jedná o panely, ktoré sú zložené z dvoch oceľových plechov vyplnených minerálnou vlnou, vzťahuje sa trieda 0 na vonkajší parameter a trieda 1 na tepelne izolačný materiál.

 

TLMENIE ZVUKU

Akustická izolácia materiálu (vonkajší panel) je daná schopnosťou znižovať prienik zvukovej energie medzi dvomi priestormi.

Panely HIPERTEC ROOF boli testované v súlade s normami UNI 8270/7 a ISO 717/82 a získali pre hrúbky 50-80-100 mm hodnotiaci index Rw=29 ~ 30 dB

 

 

 

HIPERTEC ROOF SOUND®
strechy so sklonom p ł 5%, izolácia z minerálnej vlny a zvukovo tlmiacej

 

Kovový, samonosný, tepelne izolovaný panel zložený z vlnitého plechu a hladkého plechu s perforáciou má vo vnútri vloženú minerálnu vlnu s vysokou hustotou vlákien, ktoré sú podľa patentovaného systému firmy METECNO uložené vertikálne voči rovinám plechu, majú pozdĺž položené spoje a v priečnom smere sú kompaktné.

 

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

 

Minimálne hodnoty sú garantované u stien z ocele hr. 0,6+0,5  mm (perforovaná časť). Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu bola odvodená na základe zaťažkávacích skúšok prevádzaných v našich laboratóriách a bola vypočítaná tak, aby bol súčasne zaručený previs f < l / 200 a minimálny bezpečnostný koeficient 2,5 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,6 + 0,5
p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
50
80
100
0,61
0,41
0,33
0,71
0,47
0,39
14,79
17,79
19,79
 l =
 l =
 l =
3,56
4,14
4,48
3,18
3,70
4,01
2,90
3,35
3,67
2,59
3,02
3,27
2,25
2,62
2,84
2,01
2,34
2,54
1,84
2,13
2,31
3,18
3,70
4,01
2,84
3,31
3,58
2,56
3,00
3,25
2,32
2,70
2,93
2,01
2,34
2,54
1,80
2,10
2,27
1,64
1,91
2,07

 

POHLCOVANIE HLUKU

 

Panely HIPERTEC ROOF SOUND sú určené hlavne pre situácie, ktoré vyžadujú akustickú korekciu, pričom je optimálny stupeň odhlučnenia zaručený na celej frekvenčnej škále. Skúšky, ktoré boli prevádzané vo zvukovej komore s panelymi hr. 50, 80 a 100 mm podľa normy ISO 354/85, vykazali index pohlcovania zvuku DELTA LA medzi 12 a 14 dB (A).

 

 

Zvuková izolácia

 

Panely HIPERTEC ROOF SOUND boli testované v súlade s normou ISO 717/82, kde hr. 50, 80 a 100 mm vykázali index Rw=33,5 ¸ 35 dB

Z boku grafu  sú umiestnené hodnoty koeficientov pohlcovania zvuku u panelov HIPERTEC ROOF SOUND hr. 100, 80 a 50 mm pri rôznych frekvenciách.

 

 

ODOLNOŤ PROTI OHŇU

 

Panely HIPERTEC ROOF SOUND boli odskúšané v Ústave Giordano a.s v súlade s Obežníkom č. 91 zo 14/9/61 a vykazujú tieto výsledky:

 

HIPERTEC ROOF HR. 100 REI 90, certifikát č. 111478 / 1718 RF

HIPERTEC ROOF HR.  80 REI 60, certifikát č. 111479 / 1719 RF

 

 

ROCKSTEEL ROOF®
strechy so sklonom p ł 5%, izolácia z minerálnej vlny s vysokou odolnosťou proti ohňu

 

Samonosný kovový, izolačný, monolitický panel ROCKSTEEL ROOF je vhodný pre konštrukcie striech, vonkajších stien a vnútorných priečok. Je zhotovený z dvoch plechových tabúľ vyplnených minerálnou vatou pre zaistenie tepelnej izolácie.

Priľnavosť izolačného materiálu k plechu je zaistená vhodným lepiacim prostriedkom. Izolačná vrstva je tvorená lamelami narezanými z tvrdých vrstiev minerálnej vaty. Vlákna sú položené priečne. Maximálna výrobná dĺžka je 15.500 mm.

 

 

Vonkajší plech

Pre vonkajší plech je možné použiť nasledujúce materiály:

 

Predlakovaný pozinkovaný oceľový plech

nominálna hrúbka:                    0,5 mm

náter:                                       viz katalog METCOLOR

svrchné opracovanie:               nelisovaný

 

Izolácia

minerálna vata, hustota             75 kg/m2

hrúbka:                                    50, 80, 100, 120 mm

 

VNÚTORNÝ PLECH

Predlakovaný, pozinkovaný oceľový plech

nominálna hrúbka:                    0,5 mm

náter:                                       viz katalóg METCOLOR

svrchné opracovanie                a) hladký, mikrovrúbky

                                               b) lisovaný stucco, mikrovrúbky

 

OCHRANA PANELU

Svrchné plochy panelov sú ošetrené snímateľnou polyuretánovou vrstvou, ktorou sú vnútorné plochy panelu potiahnuté. Ochranný film sa sníma na stavbe v momente montáže (viz návod v technickej príručke firmy METECNO). Panely ROCKSTEEL, ktoré sú v súlade s nariadením ministerstva z 26.5.1984, vykazujú triedu reakcie na oheň 0/1. Panely zhotovené z oceľových plechov s vloženou vrstvou minerálnej vaty vykazujú triedu 0, ktorá sa vzťahuje na vonkajšie plechy a trieda 1 sa vzťahuje na izoláciu. Podľa požiadaviek zákazníkov je možné panel ROCKSTEEL ROOF dodať vo verzii SOUND, ktorého vnútorná strecha je opatrená mikroperforáciou.

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,5 + 0,5
p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
50
80
100
120
0,59
0,40
0,32
0,28
0,68
0,46
0,38
0,32
13,7
15,9
17,4
18,9
 l =
 l =
 l =
 l =
3,52
4,76
5,45
6,13
2,98
4,26
4,69
5,12
2,59
3,70
3,94
4,29
2,16
3,02
3,20
3,48
1,71
2,29
2,43
2,65
1,41
1,84
1,96
2,13
1,18
1,54
1,63
1,78
3,06
4,14
4,74
5,33
2,59
3,70
4,08
4,45
2,25
3,22
3,43
3,73
1,88
2,63
2,78
3,03
1,49
1,99
2,11
2,30
1,23
1,60
1,70
1,85
1,03
1,34
1,42
1,55

 

 

ALUROCK ROOF®
strechy so sklonom p ł5%, izolácia z minerálnej vlny a vysokou odolnosťou proti ohňu

 

Samonosný kovový, izolačný, monolitický panel ALUROCK ROOF je vhodný pre konštrukcie striech, vonkajších stien a vnútorných priečok. Je zhotovený z dvoch plechov vyplnených minerálnou vatou, ktorá zaistenie ich tepelnú izoláciu.

Priľnavosť izolačného materiálu k plechu je zaistená vhodným lepiacim prostriedkom. Izolačná vrstva je tvorená lamelami narezanými z tvrdých vrstiev minerálnej vaty. Vlákna sú položené priečne. Maximálna výrobná dĺžka je 15.500 mm.

 

Vonkajší plech

Pre vonkajší plech je možné použiť nasledujúce materiály:

 

Zliatina hliníka, predlakovaná, alebo nelakovaná

nominálna hrúbka:                    0,8 mm

náter:                                       viz katalog METCOLOR

svrchné opracovanie:               nelisovaný

 

Izolácia

minerálna vata, hustota             75 kg/m2

hrúbka:                                    50, 80, 100, 120 mm

 

VNÚTORNÝ PLECH

Zliatina hliníka,  predlakovaná, alebo nelakovaná

nominálna hrúbka:                    0,8 mm

náter:                                       viz katalóg METCOLOR

svrchné opracovanie                a) hladké, mikrovrúbky

                                               b) lisovaný stucco, mikrovrúbky

 

OCHRANA PANELU

 Svrchné plochy panelov sú ošetrené snímateľnou polyuretánovou vrstvou, ktorou sú vnútorné plochy panelu potiahnuté. Ochranný film sa sníma na stavbe v momente montáže (viz návod v technickej príručke firmy METECNO). Panely ALUROCK ROOF, ktoré sú v súlade s nariadením ministerstva z 26.5.1984, vykazujú triedu reakcie na oheň 0/1. Panely zhotovené z hliníkových plechov s vloženou vrstvou minerálnej vaty vykazujú triedu 0, ktorá sa vzťahuje na vonkajšie plechy a trieda 1 sa vzťahuje na izoláciu. Podľa požiadaviek zákazníkov je možné panel ALUROCK ROOF dodať vo verzii SOUND, ktorého vnútorná strecha je opatrená mikroperforáciou.

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,8 + 0,8
p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
50
80
100
120
0,59
0,40
0,32
0,28
0,68
0,46
0,38
0,32
9,6
11,9
13,4
14,9
 l =
 l =
 l =
 l =
3,20
4,16
4,76
5,33
2,91
3,77
4,33
4,86
2,68
3,47
3,88
4,22
2,26
2,96
3,12
3,40
1,70
2,23
2,36
2,58
1,37
1,79
1,90
2,07
1,14
1,50
1,59
1,74
2,86
3,71
4,25
4,76
2,60
3,37
3,87
4,34
2,39
3,10
3,46
3,77
2,02
2,64
2,79
3,04
1,52
1,99
2,11
2,30
1,22
1,60
1,70
1,85
1,02
1,34
1,42
1,55