SENDVIČOVÝ PANEL - MINERÁLNA VLNA

Stenové panely

 

HIPERTEC WALL®
steny s izolácia z minerálnej
vlny s odolnosťou proti ohňu

 

 

Samonosný kovový panel  tepelne izolovaný minerálnou vlnou je určený pre steny a vnútorné priečky, ktoré vykazujú vysokú protipožiarnu náročnosť.

Panel HIPERTEC WALL je zložený z dvoch plechov s vrubkovaním, medzi ktoré je vložená minerálna vlna s vysokou hustotou vlákien, ktoré sú uložené a orientované vertikálne i vertikálne voči rovine plechov. Minerálna vlna je uložená v lištách s pozĺžne zoradenými a priečne kompaktnými spojmi podľa patentu Metecno, čo zaisťuje kompletnú priestorovú výplň medzi dvoma vonkajšími plechmi..

 

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

 Minimálne hodnoty sú garantované u stien z ocele hr. 0,6+0,6  mm. Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/m2) bola odvodená na laboratórnych skúšok a vypočítaná tak, aby bol súčasne zaručený previs f < l / 200 a minimálny bezpečnostný koeficient 2,5 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,6 + 0,6
p=kg/m2 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150
50
80
100
120
0,65
0,42
0,34
0,29
0,75
0,49
0,40
0,34
16,05
19,05
21,05
23,05
 l =
 l =
 l =
 l =
3,75 2,84
4,50
2,31
3,65
4,55
1,94
3,08
3,82
4,58
1,57
2,48
3,09
3,71
4,75
6,17
6,92
7,60
3,97
5,05
5,65
6,17
3,33
4,38
4,89
5,31
2,67
3,91
4,38
4,80
2,24
3,54
3,99
4,38
1,81
2,88
3,56
3,92

 

Odolnosť proti ohňu

Meranie odolnosti výrobku proti ohňu sa prevádzal v peci s teplotou 1000 °C na základe danej normalizovanej krivky. V priebehu je skúšky je meraná doba, v priebehu ktorej zostanú významné vlastnosti  výrobku zachované. Sú to:

 

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ (R)

NEPRIEPUSTNOSŤ PLYNU (E)

TEPELNÁ IZOLÁCIA (I)

 

Panely HIPERTEC WALL boli testované v Ústave Giordano a .s. v súlade s Obežníkom č. 91 zo dňa 14.9.61 a vykazuje tieto výsledky:

 

HIPERTEC WALL hr. 100 REI 120, certifikát č. 108394 / 1664 RF

HIPERTEC WALL hr.  80 REI  60, certifikát č. 108395 / 1665 RF

HIPERTEC WALL hr.  50 REI  30, certifikát č. 108396 / 1666 RF

 

REAKCIA NA OHEŇ

Reakcia na oheň je vyjadrením miery s akou sa materiál na horení podieľa. V súvislosti s týmto chovaním je materiálu priradená trieda (0, 1, 2, 3, 4 a 5), ktorá rastie úmerne s mierou akou sa materiál na horení podieľa. Panely HIPERTEC WALL hrúbky 50-80-100 mm, ktoré boli testované pri Ústave Giordano a.s. v súlade sministerským nariadením z 26.6.84, získali triedu reakcie na oheň 0/1 platnú pre stenové panely.

Keďže sa jedná o panely, ktoré sú zložené z dvoch oceľových plechov vyplnených minerálnou vlnou, vzťahuje sa trieda 0 na vonkajší oceľový plech a trieda 1 na izolačný materiál.

 

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

Akustická izolácia materiálu (napr. panelu) je daná schopnosťou znižovať prienik zvukovej energie medzi dvomi priestormi.

Panely HIPERTEC WALL boli testované v súlade s normami ISO 140/3/78 – ISO 717/82, kde hr. 50-80-100 mm získali hodnotiaci index Rw=30 – 30,5 dB

 

 

ROCKSTEEL WALL®
steny s izoláciou z minerálnej vlny a vysokou odolnosťou proti ohňu

 

Samonosný kovový, izolačný, monolitický panel ROCKSTEEL WALL je vhodný pre konštrukcie vonkajších stien a vnútorných priečok. Je zhotovený z dvoch plechových tabulí vyplnených minerálnou vlnou pre zaistenie tepelnej izolácie.

Obecne sa dá použiť tú istú stranu panelu pre vonkajšiu aj vnútornú stenu, ale v prípade použitia panelu pre vonkajšiu stenu dá sa panel vystavený poveternostným vplyvom dodať s iným náterom ako vnútorná strana.

Priľnavosť izolačného materiálu k plechu je zaistená vhodným lepiacim prostriedkom. Izolačná vrstva je tvorená lamelami narezanými z tvrdých vrstiev minerálnej vaty. Vlákna sú položené priečne. Maximálna výrobná dĺžka je 15.500 mm.

 

 

Vonkajší plech

Pre vonkajší plech je možné použiť nasledujúce materiály:

 

Predlakovaný pozinkovaný oceľový plech

nominálna hrúbka:                    0,5 – 0,6 – 0,8 mm

náter:                                       viz katalog METCOLOR

svrchné opracovanie:               a) hladký, lisovaný

                                               b) lisovaný stucco, mikrovrúbky

 

Izolácia

minerálna vata, hustota             75 kg/m2

hrúbka:                                    50, 80, 100, 120 mm

 

Vnútorný plech

Predlakovaný, pozinkovaný oceľový plech

Viz vonkajší plech

 

OCHRANA PANELU

 

Svrchné plochy panelov sú ošetrené snímateľnou polyuretánovou vrstvou, ktorou sú vnútorné plochy panelu potiahnuté. Ochranný film sa sníma na stavbe v momente montáže (viz návod v technickej príručke firmy METECNO). Panely ROCKSTEEL, ktoré sú v súlade s nariadením ministerstva z 26.5.1984, vykazujú triedu reakcie na oheň 0/1. Panely zhotovené z oceľových plechov s vloženou vrstvou minerálnej vlny vykazujú triedu 0, ktorá sa vzťahuje na vonkajšie plechy a trieda 1 sa vzťahuje na izoláciu. Podľa požiadaviek zákazníkov je možné panel ROCKSTEEL WALL dodať vo verzii SOUND, ktorého vnútorná stena je opatrená mikroperforáciou.

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,5 + 0,5
p=kg/m2 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150
50
80
100
120
0,65
0,42
0,34
0,29
0,75
0,49
0,40
0,34
12,9
15,1
16,6
18,1
 l =
 l =
 l =
 l =
4,38
5,55
6,21
6,80
3,58
4,53
5,07
5,55
2,73
3,92
4,39
4,81
2,18
3,51
3,39
4,30
1,82
2,93
3,58
3,93
1,45
2,34
2,94
3,51
3,92
4,96
5,55
6,08
3,20
4,05
4,53
4,97
2,46
3,51
3,93
4,30
1,96
3,14
3,51
3,85
1,64
2,64
3,21
3,51
1,31
2,11
2,64
3,14

 

 

 

ALUROCK WALL®
steny s izoláciou z minerálnej vlny a vysokou odolnosťou proti ohňu

 

Samonosný kovový, izolačný, monolitický panel ALUROCK WALL je vhodný pre konštrukciu vonkajších stien a vnútorných priečok. Je zhotovený z dvoch plechových tabulí vyplnených minerálnou vatou pre zaistenie tepelnej izolácie.

Obecne sa dá použiť tú istú stranu panelu pre vonkajšiu aj vnútornú stenu, ale v prípade použitia panelu pre vonkajšiu stenu dá sa panel vystavený poveternostným vplyvom dodať s iným náterom ako vnútorná strana

Priľnavosť izolačného materiálu k plechu je zaistená vhodným lepiacim prostriedkom. Izolačná vrstva je tvorená lamelami narezanými z tvrdých vrstiev minerálnej vaty. Vlákna sú položené priečne. Maximálna výrobná dĺžka je 15.500 mm.

 

 

Vonkajší plech

Pre vonkajší plech je možné použiť nasledujúce materiály:

 

Zliatina hliníka, predlakovaná alebo nelakovaná

nominálna hrúbka:                    0,8 mm

náter:                                       viz katalog METCOLOR

svrchné opracovanie:               a) hladký, lisovaný

                                               b) lisovaný stucco, mikrovrúbky

 

Izolácia

minerálna vata, hustota             75 kg/m2

hrúbka:                                    50, 80, 100, 120 mm

 

Vnútorný plech

Viz vonkajší plech

 

OCHRANA PANELU

Svrchné plochy panelov sú ošetrené snímateľnou polyuretánovou vrstvou, ktorou sú vnútorné plochy panelu potiahnuté. Ochranný film sa sníma na stavbe v momente montáže (viz návod v technickej príručke firmy METECNO). Panely ALUROCK, ktoré sú v súlade s nariadením ministerstva z 26.5.1984, vykazujú triedu reakcie na oheň 0/1. Panely zhotovené z oceľových plechov s vloženou vrstvou minerálnej vaty vykazujú triedu 0, ktorá sa vzťahuje na vonkajšie plechy a trieda 1 sa vzťahuje na izoláciu. Podľa požiadaviek zákazníkov je možné panel ALUROCK WALL dodať vo verzii SOUND, ktorého vnútorná strecha je opatrená mikroperforáciou.

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,6 + 0,5
p=kg/m2 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150
50
80
100
120
0,65
0,42
0,34
0,29
0,75
0,49
0,40
0,33
9,0
11,3
12,8
14,3
 l =
 l =
 l =
 l =
4,38
6,02
6,77
7,42
3,59
4,93
5,53
3,03
2,69
4,24
4,79
5,25
2,15
3,49
4,28
4,69
1,79
2,91
3,65
4,29
1,44
2,32
2,92
3,51
3,59
4,93
5,73
6,48
3,01
4,14
4,81
5,42
2,42
3,62
4,21
4,69
1,94
3,14
3,78
4,20
1,62
2,62
3,28
3,83
1,29
2,09
2,63
3,16

 

 

 

HIPERTEC WALL SOUND®
zvukotesné steny s izoláciou z minerálnej vlny

 

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou je zložený z vrúbkovaného a hladkého plechu s perforáciou, medzi ktoré je vložená minerálna vlna s vysokou hustotou s vertikálne uloženými vláknami v lištách a spojoch, ktoré sú pozdĺžne preložené a ktoré sú priečne kompaktné v súlade s patentovaným systémom firmy METECNO.

 

 

Perforovanie plechu vykazuje farebné rozdiely, ktoré sú pre minerálnu vlnu typické a kde perforovaná celková plocha pôsobí dokonca esteticky vďaka odtieňom svetlej a tmavej farby.

 

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Minimálne hodnoty sú garantované u stien z ocele hr. 0,6+0,6  mm (perforovaná časť). Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu bola odvodená zo skúšok prevádzaných v našich laboratóriách a bola vypočítaná tak, aby bol súčasne zaručený previs f < l / 200 a minimálny bezpečnostný koeficient 2,5 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu

 

S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
hrúbka ocele
0,6 + 0,6
p=kg/m2
60
80
100
120
150
60
80
100
120
150
50
80
100
0,65
0,42
0,34
0,75
0,49
0,40
14,37
17,37
19,37
 l =
 l =
 l =
2,34
3,12
3,48
2,19
2,79
3,09
2,04
2,55
2,85
1,86
2,34
2,58
1,65
2,01
2,22
2,07
2,70
2,94
1,92
2,40
2,67
1,77
2,22
2,46
1,65
2,01
2,25
1,44
1,74
1,92

 

POHLCOVANIE ZVUKU

 Panel HIPERTEC WALL SOUND ktorý je určený hlavne pre akusticky vhodnú korekciu, zaručuje najlepšie podmienky v celom svojom  frekvenčnom spektre. Skúšky prevádzané vo zvukovej komore podľa normy ISO 354/85 na paneloch hr. 50 - 80 - 100 mm, vykázali index pohlcovania zvuku DELTA LA medzi 10 a 11 dB (A).

Graf – po strane je vidieť priebeh koeficientu absorpcie zvuku v pomere k rôznym frekvenciám panelu hr. 100 mm.

 

 

Zvuková izolácia

 Panely HIPERTEC WALL SOUND boli testované v súlade s normou ISO 140/3/78 – ISO 717/82 a u panelu, kde hr. 50, 80 a 100 mm vykázali index Rw=31,5 ¸ 33 dB

Graf – po strane je udaný koeficient pohlcovania zvuku u panelov HIPERTEC WALL SOUND hr. 100, 80 a 50 mm pri rôznych frekvenciách.

 

ODOLNOŤ PROTI OHŇU

 Panely HIPERTEC WALL SOUND boli odskúšané v Ústave Giordano a.s na nezaťaženej štruktúre v súlade s Obežníkom č. 91 zo 14.9.61 a vykazujú tieto výsledky:

 HIPERTEC WALL SOUND hr. 100 REI 90, certifikát č. 111480 / 1720 RF

HIPERTEC WALL SOUND hr.  80 REI 45, certifikát č. 111478 / 1717 RF

 

 

H – WALL 10
stenový panel s izoláciou z minerálnej vlny

 

10M
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,6 + 0,5

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150
100 0,32 037 21,59  l = 8,02 6,85 6,10 5,45 4,53 3,62 9,86 8,43 7,50 6,70 5,57 4,45 9,38 8,01 7,14 6,38 5,30 4,24

 

 

 

 

H – WALL 8
stenový panel s izoláciou z minerálnej vlny