SENDVIČOVÝ PANEL POLYURETÁN

Strešné panely – šikmé strechy.

GLAMET® šikmé strechy so sklonom p ł 5% a izoláciou z polyuretánu

 

Kovový samonosný panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu je určený na strechy s minimálnym sklonom 5 %.

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Minimálne hodnoty sú garantované u vonkajšej strany z ocele hr. 0,5 mm a vnútornej strany z ocele hr. 0,4 mm, alebo vonkajšia strana z hliníku hr. 0,6 mm a vnútorná strana z ocele hr. 0,5 mm. Rozpon l (m) pri rovnomerne rozloženom zaťažení p (kg/m2) bol odvodený na základe skúšok vykonaných v našich laboratóriách pri priehybe f £ l / 200 a bezpečnostnom koeficiente 3 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 

oceľ - oceľ
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,5 + 0,4

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30
40
50
60
80
0,51
0,40
0,33
0,28
0,22
0,59
0,46
0,38
0,33
0,25
9,42
9,80
10,18
10,56
11,32
 l =
 l =
 l =
 l =
 l =
4,70
5,00
5,30
5,60
6,20
4,10
4,40
4,60
4,85
5,30
3,65
3,90
4,10
4,35
4,80
3,30
3,55
3,75
3,95
4,35
2,90
3,20
3,35
3,55
3,95
2,50
2,75
2,90
3,05
3,35
2,25
2,45
2,60
2,75
3,05
4,20
4,50
4,75
5,00
5,50
3,65
3,90
4,10
4,30
4,70
3,20
3,50
3,65
3,90
4,40
2,90
3,20
3,35
3,55
3,95
2,60
2,85
3,00
3,15
3,45
2,25
2,45
2,60
2,75
3,05
2,00
2,20
2,30
2,45
2,75

 

 

hliník - oceľ
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,6 + 0,5

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30
40
50
60
80
0,51
0,40
0,33
0,28
0,22
0,59
0,46
0,38
0,33
0,25
7,45
7,83
8,21
8,59
9,35
 l =
 l =
 l =
 l =
 l =
3,25
3,60
4,00
4,40
5,20
2,80
3,10
3,50
3,90
4,60
2,50
2,80
3,15
3,45
4,10
2,30
2,55
2,85
3,15
3,75
2,00
2,30
2,55
2,80
3,30
1,80
2,00
2,25
2,50
2,95
1,60
1,75
2,00
2,20
2,60
2,90
3,20
3,60
4,00
4,80
2,50
2,80
3,10
3,45
4,10
2,25
2,50
2,80
3,10
3,70
2,05
2,30
2,55
2,80
3,30
1,85
2,05
2,30
2,50
2,95
1,60
1,80
2,00
2,20
2,60
1,40
1,60
1,75
1,90
2,20

 

 

 

CUTEC®
šikmé strechy so sklonom p ł 5% a izoláciou z polyuretánu

 

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu s vonkajším plechom z medi je určený na strechy so sklonom minimálne 5 %. Je vhodný zvlášť na strechy obytných alebo prezentačných objektov.

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Minimálne hodnoty sú garantované u vonkajšej strany z ocele hr. 0,5 mm a vnútornej strany z ocele hr. 0,4 mm. Rozpon l (m) pri rovnomerne rozloženom zaťažení p (kg/m2) bol odvodený na základe skúšok vykonaných v našich laboratóriách pri priehybe f Ł l / 200 a bezpečnostnom koeficiente 3 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 

S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,5 + 0,4

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250
30
40
50
60
80
0,51
0,40
0,33
0,28
0,22
0,59
0,46
0,38
0,33
0,25
10,08
10,46
10,84
11,22
11,98
 l =
 l =
 l =
 l =
 l =
3,80
4,10
4,50
4,80
5,40
3,30
3,60
3,90
4,25
4,80
3,10
3,45
3,70
3,95
4,30
2,95
3,30
3,50
3,70
3,90
2,75
3,05
3,15
3,25
3,40
2,45
2,60
2,75
2,90
3,00
2,25
2,35
2,45
2,60
2,70
3,40
3,70
4,00
4,30
4,80
2,70
3,10
3,50
3,90
4,30
2,30
2,70
3,15
3,65
4,00
2,10
2,50
2,90
3,30
3,70
1,90
2,40
2,70
2,95
3,20
1,70
2,00
2,30
2,60
2,80
1,55
1,80
2,05
2,30
2,50

 

 

 

MONOROOF® šikmé strechy so sklonom p ł 5% a izoláciou z polyuretánu

 

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu je určený na strechy s minimálnym sklonom ł 5 %, pokiaľ je plech umiestený z vonkajšej strany. Vnútorná strana panelu môže byť z hliníkovej fólie, alebo z bituménovej plstenej lepenky. Obidva tieto vnútorné povrchy nesmú byť vystavené vonkajším poveternostným vplyvom, preto sa musia pred poveternostnými vplyvmi chrániť.

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Rozpon l (m) pri rovnomerne rozloženom zaťaženíp (kg/m2) bol vypočítaný tak, aby bol zaručený priehyb f Ł l / 200, pričom len plech (s polyuretánovou vrstvou sa pri výpočte neuvažovalo) je považovaný v súlade s normou UNI CNR – 100022/84 a projekčným nariadením AIPEG za zaťažiteľnú vrstvu. Hodnoty uvedené pre hrúbku plechu 0,5 mm boli určené na základe laboratórnych skúšok.
Panely je nutné vybaviť doskami na prechádzanie; pri použití rozponov označených kurzívou, panely nie sú pochôdzne.
U červeno vyznačených hodnôt nebolo uvažované s ohraničením priehybu.

 

 MONOROF®
S
mm
K

hmotnosť
panelu
kg/m2

hr.
ocele

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
0,5  1,0 mm p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
30

40

50

60

80
0,51

0,40

0,33

0,28

0,22
0,59

0,46

0,38

0,33

0,25
6,04

6,42

6,80

7,18

7,94
10,81

11,19

11,57

11,95

12,71
0,5  l = 2,07 1,85 1,69 1,50 1,31 1,18 1,08 2,01
2,16
1,88
1,94
1,76 1,59 1,38 1,23 1,13
0,6  l = 2,40 2,16 1,96 1,75 1,52 1,37 1,24 2,18
2,41
2,01
2,16
1,91
1,97
1,76 1,52 1,38 1,24
0,8  l = 3,00 2,69 2,45 2,20 1,90 1,70 1,55 2,47
2,93
2,30
2,63
2,17
2,4
2,00
2,15
1,83
1,87
1,67 1,52
1,0  l = 3,31
3,42
3,04
3,05
2,79 2,49 2,17 1,94 1,76 2,68
3,30
2,48
2,96
2,34
2,70
2,18
2,42
1,97
2,09
1,84
1,88
1,71

 

METCOPPO®
šikmé strechy so sklonom p ł 7% a izoláciou z polyuretánu

 

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu, pre strechy obytných domov s minimálnym sklonom 7%. Vonkajší plech v tvare strešných tašiek môže byť oceľový pozinkovaný lakovaný, hliníkový lakovaný alebo medený. Lakovanie sa robí v tehlovo červenej farbe. Vnútorný plech je oceľový pozinkovaný lakovaný.

Polyuretánová izolácia hrúbky 40 a 50 mm poskytuje veľmi účinnú tepelnú izoláciu v zime a ochranu voči sálaniu od slnka v lete.

 

 

Bezšpárový systém poskytuje nasledujúce výhody:

Z dôvodu estetického vyhotovenia strechy sa k panelom Metcoppo vyrába aj zodpovedajúce príslušenstvo.

 

Vzdialenosť podpier panelov musí byť zvolená tak, aby vyhovovala zaťaženiu snehom a vetrom a aby zaručovala pochôdznosť. Maximálna vzdialenosť podpier závisí aj od tvredého plechu. Odporúča sa dodržať maximálnu vzdialenosť podpier u oceľového plechu 2000 mm. U hliníkového plechu táto hodnota uprostred.

 

Strešné panely – vodorovné strechy.

MONOROOF® strechy rovné, izolované, ł 1%, ktoré sa utesňujú pri ukladaní

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu je určený pre rovné strechy, ktoré sa utesňujú pri ukladaní, pokiaľ je plech položený z lícnej strany.

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/ m2) bola odvodená tak, aby bol zaručený previs f £ l / 200, pričom ako odolná je považovaná v súlade s normami UNI CNR – 10022/84 a ustanovením o projekte AIPPEG s výnimkou hrúbky 0,5 mm vrstva plechu (polyuretán nebol zahrnutý), ktorého hodnoty sú odvodené na základe laboratórnych skúšok. 

MONOROOF A 38
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

hr.
ocele

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
0,5  1,0 mm p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
30

40

50

60

80
0,51

0,40

0,33

0,28

0,22
0,59

0,46

0,38

0,33

0,25
6,04

6,42

6,80

7,18

7,94
10,81

11,19

11,57

11,96

12,71
0,5  l = 1,96
2,42
1,82
2,17
1,72
1,97
1,60
1,76
1,45
1,53
1,35
1,38
1,25 1,60
1,85
1,47
1,66
1,40
1,50
1,29
1,36
1,16
1,18
1,05 0,97
0,6  l = 2,16
2,69
1,99
2,41
1,89
2,20
1,74
1,97
1,60
1,71
1,47
1,53
1,38
1,40
1,74
2,16
1,63
1,93
1,52
1,75
1,43
1,58
1,29
1,37
1,19
1,22
1,11
1,13
0,8  l = 2,56
3,27
2,38
2,94
2,23
2,69
2,08
2,41
1,90
2,08
1,75
1,87
1,65
1,70
2,08
2,69
1,93
2,40
1,82
2,19
1,69
1,96
1,53
1,70
1,43
1,52
1,35
1,40
1,0  l = 2,84
3,69
2,64
3,30
2,48
3,01
2,30
2,70
2,10
2,34
1,95
2,10
1,84
1,92
2,29
3,06
2,14
2,73
2,00
2,49
1,87
2,23
1,70
1,94
1,58
1,73
1,48
1,59

 

MONOROOF® strechy rovné, alebo so sklonom
a nepriepustnou izoláciou

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu, s nepriepustnou úpravou a syntetickým plášťom je určený pre strechy rovné a sklonené. Syntetický plášť z flexibilného PVC docielime náterom. Plášť je vybavený tenkou skeletnou vrstvou 50 gr/m2 a netkaným polyesterovým rúnom 120 gr/m2.

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/ m2) bola vypočítaná tak, aby bol zaručený previs f Ł l/ 200, pričom ako odolná je považovaná v súlade s normu UNI CNR – 10022/84 a ustanovením o projekte AIPPEG s výnimkou hrúbky 0,5 mm vrstva plechu (polyuretán nebol zahrnutý, ktorého hodnoty sú odvodené od laboratórnych skúšok.

MONOROOF FLAGON A 38
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

hr.
ocele

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
0,5  1,0 mm p=kg/m2 80 100 120 150 200 250 300 80 100 120 150 200 250 300
30
40
50
60
80
0,51
0,40
0,33
0,28
0,22
0,59
0,46
0,38
0,33
0,25
6,04
6,42
6,80
7,18
7,94
10,81
11,19
11,57
11,96
12,71
0,5
0,6
0,8
1,0
 l =
 l
=
 l =
 l =
1,96
2,16
2,56
2,84
1,82
1,99
2,38
2,64
1,72
1,89
2,23
2,48
1,60
1,74
2,08
2,30
1,45
1,60
1,90
2,10
1,35
1,47
1,75
1,95
1,25
1,38
1,65
1,84
1,60
1,74
2,08
2,29
1,47
1,63
1,93
2,14
1,40
1,52
1,82
2,00
1,29
1,43
1,69
1,87
1,16
1,29
1,53
1,70
1,05
1,19
1,43
1,58
0,97
1,11
1,35
1,48

 

CHEMICKO FYZIKÁLNE VLASTNOSTI NEPREMOKAVÉHO PLÁŠŤA

Chemicko fyzikálne vlastnosti nepremokavého plášťa

Hodnoty

Skúšobná metóda

Odolnosť proti zlomu ł 600 N/5 cm UNI 8202 / 8
Ťažnosť ł 80% UNI 8202 / 8
Rozmerová stálosť za tepla Ł 0,1% UNI 8202 / 17
Odolnosť pri statickom prebíjaní Ps5 UNI 8202 / 11*
Odolnosť pri dynamickom prebíjaní Pd3 UNI 8202 / 12*
Ohýbanie za studena (vreteno od 2 mm) Ł -20 °C UNI 8202 / 15
Urýchlené starnutie pri UV ohreve žiadne trhliny po: 5000 hod DIN 53387
Nepriepustnosť vody (6 hod. s 0,5 MPa) nepriepustnosť UNI 8202 / 21
Odolnosť pri krupobití Ł 23 m/s SIA 280 / 8*
Označenie kódom UNI 8818, PVC 01-00-11    

* Skúška prevedená na panelu.

 

Ukážka montáže MONOROF FLAGON za studena.