SENDVIČOVÝ PANEL POLYURETÁN

Stenové panely.

MONOWALL®
steny z izoláciou z polyuretánu s viditeľnými
upevňovacími prvkami

 

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu je určený na steny priemyslových objektov a stavba priečok vo vnútri objektu

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

Minimálne hodnoty sú garantované u stien z ocele hr. 0,4 + 0,4 mm. Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/m2) bola vypočítaná na základe laboratórnych skúšok tak, aby bol zároveň zaručený previs f < l / 200 a .bezpečnostný koeficient 3 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 
oceľ - oceľ
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
0,4+0,4  0,6+0,6 p=kg/m2 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
25
30
35
40
50
60
80
100
120
0,66
0,56
0,48
0,43
0,35
0,29
0,22
0,18
0,15
0,77
0,65
0,56
0,50
0,41
0,34
0,26
0,21
0,18
7,7
7,89
8,08
8,27
8,65
9,03
9,79
10,59
11,35
11,08
11,23
11,46
11,65
12,03
12,41
13,17
13,99
14,75
 l =
 l
=
 l =
 l =
 l =
 l =
 l =
 l =
 l =
2,05
2,60
3,20
3,40
3,90
4,40
5,20
5,80
6,40
1,90
2,45
3,00
3,20
3,65
4,10
4,65
5,15
5,70
1,75
2,30
2,80
3,00
3,40
3,75
4,25
4,75
5,25
1,65
2,05
2,50
2,80
3,10
3,45
3,90
4,30
4,75
1,55
1,85
2,20
2,50
2,75
3,00
3,35
3,70
4,05
1,75
2,25
2,80
3,10
3,45
3,80
4,50
4,90
5,50
1,60
2,10
2,60
2,90
3,20
3,55
4,00
4,45
4,90
1,50
1,90
2,40
2,70
2,95
3,30
3,70
4,10
4,50
1,40
1,80
2,20
2,50
2,75
3,00
3,35
3,75
4,10
1,30
1,65
2,00
2,20
2,40
2,60
2,90
3,20
3,50

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

 Minimálne hodnoty sú garantované u stien z hliníka hr. 0,6 + 0,6 mm. Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/m2) bola vypočítaná na základe laboratórnych skúšok tak, aby bol zároveň zaručený previs f < l / 200 a .bezpečnostný koeficient 3 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 hliník - hliník
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,6 + 0,6

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 60 80 100 120 250
40
50
60
80
0,43
0,35
0,29
0,22
0,50
0,41
0,34
0,26
4,99
5,37
5,75
6,51
 l =
 l =
 l =
 l =
2,75
3,26
3,74
4,34
2,39
2,84
3,26
3,78
2,11
2,52
2,90
3,36
1,90
2,27
2,62
3,04
1,66
1,99
2,32
2,69
2,34
2,76
3,16
3,79
2,06
2,44
2,79
3,35
1,84
2,19
2,51
3,01
1,67
1,99
2,29
2,75
1,49
1,77
2,04
2,45

 

 

SUPERWALL®

steny s izoláciou z polyuretánu
so skrytými upevňovacími prvkami

  

Samonosný kovový panel s tepelnou izoláciou z polyuretánu so skrytými upevňovacími prvkami je určený na steny priemyslových a obchodných objektov a stavba vnútorných priečok, ktoré vykazujú zvláštne estetické požiadavky

 

 

TABUĽKA PRÍPUSTNÉHO ZAŤAŽENIA

 Minimálne hodnoty sú garantované u stien z ocele hr. 0,4 + 0,4 mm. Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/ m2) bola vypočítaná na základe laboratórnych skúšok tak, aby bol zároveň zaručený previs f < l / 200 a .bezpečnostný koeficient 3 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 

oceľ - oceľ
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2


0,5 + 0,4

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 60 80 100 120 250
40
50
60
80
0,43
0,35
0,29
0,22
0,50
0,41
0,34
0,26
9,28
9,66
10,04
10,80
 l =
 l =
 l =
 l =
3,40
3,90
4,40
5,00
3,20
3,65
4,10
4,65
3,00
3,40
3,75
4,25
2,80
3,10
3,45
3,90
2,50
2,75
3,00
3,35
3,10
3,45
3,80
4,30
2,90
3,20
3,55
4,00
2,70
2,95
3,30
3,70
2,50
2,75
3,00
3,35
2,20
2,40
2,60
2,90

 

Minimálne hodnoty sú garantované u stien z hliníka hr. 0,6 + 0,6 mm. Svetlosť l v metroch pri rovnomerne rozloženom zaťaženiu p (kg/ m2) bola vypočítaná na základe laboratórnych skúšok tak, aby bol zároveň zaručený previs f < l / 200 a .bezpečnostný koeficient 3 voči najvyššiemu povolenému zaťaženiu.

 hliník - hliník
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,6 + 0,6

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 60 80 100 120 250
40
50
60
80
0,43
0,35
0,29
0,22
0,50
0,41
0,34
0,26
5,07
5,45
5,83
6,59
 l =
 l =
 l =
 l =
2,75
3,26
3,74
4,34
2,39
2,84
3,26
3,78
2,11
2,52
2,90
3,36
1,90
2,27
2,62
3,04
1,66
1,99
2,32
2,69
2,34
2,76
3,16
3,79
2,06
2,44
2,79
3,35
1,84
2,19
2,51
3,01
1,67
1,99
2,29
2,75
1,49
1,77
2,04
2,45

 

 

H – WALL 10® stenový panel s izoláciou z polyuretánu

 

 

10 P
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,6 + 0,6

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150
50
80
0,30
0,20
035
0,23
12,23
13,37
 l =
 l =
5,06
6,69
4,24
5,63
3,72
4,49
3,34
4,44
3,04
4,06
2,71
3,61
6,50
8,40
5,50
7,13
4,83
6,30
4,36
5,71
3,99
5,25
3,56
4,71
6,16
8,00
5,21
6,79
4,59
6,00
4,14
5,44
3,79
5,00
3,38
4,49

 

 

H – WALL 8®
stenový panel s izoláciou z polyuretánu

 

  

MEGATEC WALL® stenový panel polyuretánový

 

 


oceľ - oceľ
S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

0,7 + 0,5

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
p=kg/m2 60 80 100 120 150 60 80 100 120 250
70
80
100
0,25
0,22
0,18
0,29
0,26
0,21
12,42
12,82
13,63
 l =
 l =
 l =
4,80
5,20
5,80
4,40
4,65
5,15
4,00
4,25
4,75
3,70
3,90
4,30
3,20
3,35
3,70
4,20
4,50
4,90
3,80
4,00
4,45
3,60
3,70
4,10
3,20
3,35
3,75
2,75
2,90
3,20

 

 

FRIMET TP - SM®

 

 

 

S
mm
K(A38)

hmotnosť
panelu
kg/m2

Kcal
m2h°C
Watt
m2°C
0,5+0,5 0,6+0,6
p=kg/m2
0,5+0,5 20+20
0,6+0,6 0,5+0,5 20+30
0,6+0,6
60
80
100
120
0,29
0,22
0,18
0,15
0,34
0,26
0,21
0,18
10,77
11,53
12,29
13,05
12,41
13,17
13,99
14,75
 l =
 l =
 l =
4,80
5,80
5,80
7,80
5,00
6,10
7,20
8,20
4,40
5,30
6,20
7,10
4,60
5,55
6,55
7,50